ZGM

zgm

Realizacja zamierzenia w zakresie montażu wodomierzy radiowych w części administrowanych zasobów: Długa 20, Długa 22, Długa 24, Dworna 23, Krótka 4, Krótka 6.
( Efekty: dokładny pomiar nawet podczas nieobecności użytkownika lokalu).

 

Wodomierze mieszkaniowe
Wodomierze mieszkaniowe z techniką jednostrumieniową i komfortową
opcją radiową.
Opis produktu
Wodomierze natynkowe Techem są wodomierzami suchymi, jednostrumieniowymi.
Sprzęgło magnetyczne tworzy połączenie wirnika skrzydełkowego z rolkowym liczydłem
wodomierza. Dostępność w wielu wersjach o różnym przepływie i długościach zabudowy
gwarantuje elastyczny i wielostronny zakres zastosowania.
Wodomierz radio 3
Poprzez wykorzystanie zasady pojemnościowego próbkowania wartości przepływu z
liczydła wodomierza przekazywane są do modułu radiowego i w nim zapamiętywane.
Wartość zużycia na ostatni dzień zaprogramowanego okresu rozliczeniowego, wartości
z połowy oraz końca ostatnich 12-tu miesięcy i aktualne dane z licznika, przesyłane są
drogą radiową i odczytywane zdalnie.
Wodomierz vario 3
Standardowe wykonanie liczydła wodomierza z wbudowanym modulatorem umożliwia
wyposażenie wodomierza w dowolnym czasie w moduł radiowy dla zdalnego odczytu
wartości zużycia.
Właściwości:
• możliwość późniejszego włączenia wodomierza do systemu radiowych odczytów firmy
Techem
• wysoka dokładność i stabilność pomiaru dzięki dopracowanej konstrukcji
• mała strata ciśnienia i wysoka skuteczność działania dzięki technice jednostrumieniowej
• dla zimnej wody do 30 °C lub ciepłej wody do 90 °C
• interfejs optyczny i rozpoznanie kierunku przepływu
• rozpoznanie ingerencji stałym polem magnetycznym
• rozpoznanie stałego przecieku
• montaż przy umywalce lub zlewozmywaku kuchennym po zastosowaniu dodatkowego
wyposażenia
• dostosowanie do różnych długości zabudowy poprzez zastosowanie dodatkowych
elementów montażowych
• klasa metrologiczna B dla montażu w poziomie według przepisów obowiązujących w UE

Kategoria: