Opis profilu działalności zakładu:

1. Prace porządkowe w parkach, na zieleńcach, zieleni ulicznej.

2. Pielęgnacja drzewostanu.

3. Obsadzanie kwietników, pojemników i kompozycji kwiatowych roślinami sezonowymi.

4. Koszenie trawników.

5. Zimowe utrzymanie chodników, deptaków i ścieżek parkowych.