W wyniku rozstrzygniętego konkursu na zastępcę dyrektora wybrany został Mariusz Zapert z Jedwabnego, który według komisji rekrutacyjnej okazał się najlepszy spośród czterech kandydatów, którzy przystąpili do konkursu.

Mariusz Zapert ma 39 lat i doświadczenie w "branży komunalnej". w której przez kilka ostatnich lat zajmował stanowiska kierownicze. Ostatnio był kierownikiem Zakładu Komunalnego w Radziwiłowie ( od kwietnia 2015 roku ), a wcześniej przez cztery lata jako dyrektor kierował Komunalnym Zakładem Budżetowym w Jedwabnem, gdzie mieszka.

"Do konkursu zgłosiło się czterech kandydatów, wszyscy spełniali wymogi formalne. Pan Zapert najlepiej napisał test i również najlepiej zaprezentował się podczas rozmowy kwalifikacyjnej" - informuje dyrektor Marek Olbryś, który przyznaje że doświadczenie zawodowe jego nowego zastępcy zapewne pomogło mu najlepiej wypaść ze wszystkich kandydatów.

Poza Mariuszem Zapertem tylko jeden kandydat miał wcześniej doświadczenie z pracy w zakładzie komunalnym, a pozostali dwaj nie zetknęli się wcześniej z branżą.

Zakład Zieleni Miejskiej

Zajmujemy się urządzaniem i bieżącą pielęgnacją zieleni w mieście Łomża.

Czytaj więcej

Zakład Dróg Miejskich

Działamy w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy, remontów, konserwacji oznakowania dróg oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łomża.

Czytaj więcej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Administrowanie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i użytkowymi.

Czytaj więcej

Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu

Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu, zajmuje się odbiorem i przewozem w celu utylizacji odpadów komunalnych do instalacji w Czartorii, letnim i zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta Łomża.

Czytaj więcej